Midtside i Fjell-Ljom

Vi er ydmyke, takknemlige og stolte!
http://www.fjell-ljom.no/

Åpen dag ble en suksess!

Åpen dag 18.April (skjærtorsdag) ble en suksess og vi kommer snart med ny dato for gjentakelse av åpen gård/familiedag.

Les artikkel om oss i Arbeidets Rett

GÅRDS- OG FRILUFTSLEIR SOMMER 2019

Vi arrangerer gårds- og friluftleir for barn og unge i sommerferien 2019 i uke 29, 30 og 32.  Se menyen gårds- og friluftsleir for mer informasjon.